Porsgrunn min by as Nettportal

Norsk Sentrumsfordel††† Nyheter & Info††† Markedsplan††† Organisasjonen††† Kontakt††† Bransjeoversikt††† Aksjon√¶rinfo††† Gavekort††† Linker†††

DOKUMENTASJONER TIL KONTAKTUTVALGET

Her ligger de innspill som styret i PMB og Gårdeiergruppa, skal ta opp i Kontaktutvalget med toppledelsen i kommunen i mars.mnd.

Styret og G√•rdeiergruppa skal samles om kort tid f√łr m√łtet i Kontaktutvalget for √• samordne n√¶ringens viktige interesser i det vi her kaller Kj√łpstaden Porsgrunn. Har du innspill s√• meld tilbake.

Det er sv√¶rt gledelig at alle n√• vil bygge, bo og drive byen, men byens n√¶ring m√• ha riktige betingelser for √• drive i byen og da er det blant annet Gatebruksplanen som er helt avgj√łrende for videre muligheter for videre l√łnnsom drift for n√¶ringen. Byen er egentlig laget som en Kj√łpstad og da m√• det ligge i bunnen for all revitalisering av byen p√• alle omr√•der og forhold.
Les¬†mer Ľ
Innkalling til ordinær Generalforsamling i PMB

Her ligger en innkalling til en ordinær Generalforsamling i PMB. Sakspapirer er utlagt til aksjonærer på PMB kontor og vil også blir delt ut på Generalforsamlingen.
Les¬†mer Ľ


INNBYPLANEN OG CASE MIDTBYEN PRESENTERES

Her ligger Innbyplanene og Midtbyplanene sammen med forslagene til Gatebruksplanen. Dette er en enhet og henger n√łye sammen i den m√•ten n√¶ringen og g√•rdeiere √łnsker √• utvikle sentrum videre p√•. Fornuftige vedtak p√• Gatebruksplanene er avgj√łrende for √• komme videre med hovedplanen som er en stor utvikling av sentrum med boliger, n√¶ring, fortettinger, nye fronter mot √¶lva, gode byrom for mennesker, brygger, osv,osv.

Det er jo slik at st√łrstedelen av sentrum p√• areal er privat eid og en stor majoritet p√• ca 75% av byens g√•rdeiere som sammen lager planene og √łnsker √• utvikle b√•de byen og sine eiendommer, er en stor og viktig faktor som m√• vektlegges i stor grad.

Det finnes veldig store muligheter til et stort l√łft for byen, n√•r partene sammen lager planene og byens beslutningstagere politisk b√łr da definitivt legge forholdene til rette for en slik utvikling som eiere initierer og planlegger fremover.
Les¬†mer Ľ


INNSPILL OG KOMMENTARER P√Ö GATEBRUKSPLANENE

Her ligger de siste innspillene og kommentarene fra styret i PMB og G√•rdeiergruppen p√• R√•dmannens forslag i saken om Gatebruksplanene for Porsgrunn sentrum. Det er meget avgj√łrende for videre muligheter for √• kunne drive n√¶ring i byen at disse planene blir best mulig.
Les¬†mer Ľ
BYUTVIKLING OG SENTRUMSUTVIKLING I ET LANGSIKTIG PERSPEKTIV

Porsgrunn sentrum har både endret seg og ikke endret seg i forhold til Byutvikling og næringsutvikling siden begynnelsen av 70 tallet . Her ligger det et lengre innspill på hvilke endringer har funnet sted, hva er status i dag og peker på de mange mulighetene fremover for Porsgrunn sentrum.

Selve driften av foretakene er også endret og det er tatt noen eksempler på hva det innebærer.

Det skal fremlegges store planer for sentrum fremover v√•ren og sentrum trenger √• diskutere hvilke grep som da kan lykkes og hvordan videref√łre den meget gode trenden for Porsgrunn sentrum.
Les¬†mer Ľ


GODT NYTT√ÖR 2016. TIL HELE PORSGRUNN SENTRUM

Takk for året som har gått og Godt nyttår til alle for året 2016.

Det er sv√¶rt gledelig at Porsgrunn sentrum er i siget og at veldig mange av lokalene n√• er fylt opp med attraktive foretak. Det betyr at revitaliseringen av sentrum skyter fart og vi h√łrer n√• flere og flere kunder og gjester som sier at de vil prioritere √• bruke sentrum til det meste fremover.

Vi har n√• ca 320 foretak i f√łrsteetasje innenfor sentrum og det er n√¶rmere 100 flere enn det vi hadde for f√• √•r siden i byen. Det betyr at sentrum er best p√• alt, b√•de dag, kveld og natt.

De planene som n√• foreligger for sentrum p√• fysiske utbygginger og renoveringer vil forsterke trenden for et enda st√łrre l√łft for sentrum, slik at det som gjelder n√• er optimisme og fremsnakking av sentrum. Da lykkes vi med samhandling og f√•r et sentrum som alle vil bruke.
Les¬†mer Ľ


BYGUIDEN FOR PORSGRUNN M√Ö DU BARE LESE

Da har endelig Byguiden for Porsgrunn kommet og den har blitt veldig bra med stort og variert innhold. Stor takk til Varden som har laget Byguiden.

Spesielt er det lagt mye jobb ned i å få opp kartene over hele byen med henvisninger til hvor over 320 foretak er plassert i sentrum. Det er mange flere meget gode foretak innen alle bransjer i sentrum enn du aner og tror. Bruk sentrum fordi sentrum er best på alle forhold.

Klikk deg videre på koblinger nedenfor så får du opp Byguiden på hele sider.
Les¬†mer Ľ
PORSGRUNN SENTRUM HAR N√Ö EN STOR ATTRAKTIVITET FOR NYE ETABLERINGER OG TILGANG P√Ö KUNDER OG GJESTER

Jeg fors√łker √• ajourf√łre alle de som har etablert seg i sentrum 2014 og hvor trenden bare fortsetter n√• i 2015. Veldig gledelig utvikling for Porsgrunn sentrum. Jeg har for sp√łk sagt at det blir venteliste p√• ledige lokaler etter dette √•ret, men bare sp√łr s√• finner vi ditt lokale ogs√• i byen.

Når jeg sier at det er etablert 40 foretak i 2014 og hittil i 2015 ca 25 foretak, så smiler noen og sier at det må være feil. Derfor legger jeg her ut lister på navn på foretak som har etablert seg , slik at folk selv kan se at dette er riktig.
Les¬†mer Ľ


H√ėRINGSSVAR FOR DETALJREGULERINGSPLAN ENGER

Selve innholdet i mulighetene for etablering av nær sagt alle typer av bransjer på Enger ble jo avgjort i 2014 med den nye vedtatte Fylkesdelplanen for Senterstruktur i Grenland. Innenfor det såkalte Bybåndet er det tilnærmet fritt frem for etablering av næring, men det ligger noen begrensninger i areal som bygget skal inneholde.

Det betyr at vi må forholde oss til det og det nytter ikke å ta noen omkamp på det innholdet.

Vi har derfor avgitt et h√łringssvar som sier at vi er positive til etablering av plasskrevende varesortiment, men √łnsker selvf√łlgelig at detaljhandel i st√łrst mulig grad legges til sentrum.

Det har noen med hvor folk vil oppholde seg på dagtid og vi jobber jo for at sentrum skal være hovedarena for alle til alt. Men samtidig ser vi at disse store enhetene ikke har mulighet til å etablere seg med det arealet de forlanger. Da er Enger som område er bra valg.
Les¬†mer Ľ


REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PMB

Det er i dag 290615 avholdt ordinær Generalforsamling i selskapet og alle punkter ble enstemmig godkjent.
Les¬†mer Ľ


INNSPILL TIL GATEBRUKSPLAN FRA G√ÖRDEIERPROSJEKTET INNBY

Da kan vi presentere et innspill som G√•rdeierprosjektet i PMB har jobbet med i flere m√•neder fra i sommer og frem til n√•. G√•rdeierprosjektet inneholder alle de vesentligste g√•rdeiere i sentrum som sammen eier st√łrste delen av byens sentrum. I tillegg er planen samkj√łrt med Sektor Eiendom p√• omr√•det Down Town og Franklintorget.

Det er engasjert en egen prosjektleder Gunn Marit Christenson i Feste som har skrevet rapporten og f√•tt den lagt frem og godkjent fortl√łpende for styret i G√•rdeierprosjektet Innby. Det √• f√• n√¶rmere 80 % av byens g√•rdeiere til √• v√¶re enige i en felles plan for god utvikling av byen er et kunststykke i seg selv og tyder p√• at prosjektlederen har gjort en utmerket jobb-

Vi presenterer v√•re innspill n√• og vil delta i debatten frem til politisk diskusjon og beste vedtak i de politiske fora som skal behandle denne. Det vi holder frem er at byens n√¶ringsdrivende m√• ha beste betingelser for √• kunne drive virksomhet her i sentrum. Da er beste tilgjengelighet for alle en n√łkkelfaktor og Porsgrunn sentrum har alle mulighetene fremover i s√• m√•te.
Les¬†mer Ľ


INFO FRA MARKEDSR√ÖDET TIL DE SOM HAR KUNDER OG GJESTER

Markedsrådet har hatt samling og der tatt for seg den viktigste perioden av året, nemlig Julesesongen. Her ligger de vedtak som rådet har gjort og vil anbefale overfor alle som har kunder og gjester i Porsgrunn sentrum.

Les¬†mer Ľ


GATEBRUKSPLANEN FRA ASPLAN VIAK

Asplan Viak har levert til kommunen en Gatebruksplan for sentrum. Den skal da diskuteres fremover og vedtak p√• en slik plan for sentrum er avgj√łrende for videre utvikling blant annet p√• Franklintorget.

Det er ulikemeninger om Asplan Viak med denne rapporten har levert et godt totalforslag eller et partsinnlegg for og påvirkning av bruken med kollektivtrafikken.

Det er store målsettinger fremover om å heve byen i vesentlig grad i forhold til kunder og gjester. Da må de som skal investere i nybygging og renoveringer og etablere nye foretak i sentrum, få betingelser som de kan si dette tror vi på vil lykkes i stor grad.
Les¬†mer Ľ


PROSJEKTPLAN INNBY. G√ÖRDEIERPROSJEKTET

Her ligger den prosjektplanen som vi n√• har behandlet og sendt ut til alle de vi forel√łpig har i G√•rdeierprosjektet.

Den ligger som et vedlegg til kommunen p√• en s√łknad til formannskapet p√• tilskudd til prosjektet og vi sender ut til alle g√•rdeiere i sentrum som √łnsker √• delta i et meget spennende og fornuftig felles prosjekt for √• l√łfte sentrum p√• flere omr√•der.

Vi starter jobben allerede n√• og h√•per p√• at den jobbens som gj√łres vil v√¶re medvirkende til en stor vitalisering av byen og at flest mulig √łnsker √• komme med innspill p√• de mulighetene som sentrum kan f√• til b√•de p√• kort og lang sikt.
Les¬†mer Ľ


KOMMUNEPLANENS AREALDEL- H√ėRINGSSVAR

Kommunen skal behandle og vedta en ny plan for utnyttelse av areal som går frem til 2025.

Den har store konsekvenser ogs√• for sentrum og vi har derfor laget et s√•kalt h√łringssvar p√• planen og sendt den inn i dag 290814 som var deadline for svar.

Vi fortsetter med samtalene og dialogen med kommunen i vårt nye Gårdeierprosjekt, fordi der tas det opp sammenlignbare utfordringer for byen.


Les¬†mer Ľ


Porsgrundselven. Norsk Lovtidende

Her ligger en kopi av Norsk Lovtidende vedr, vedtak i Odelstinget fra 1919 om grensejusteringer mellom kommunen rundt Porsgrund. I den forbindelse benyttes navnet Porsgrundselven helt konsekvent. Foreliggende tekst er derfor vedtatt av √łverste myndighet i Norge og kan ikke diskuteres er gyldig som navn p√• elven.
Les¬†mer Ľ


Prosjektplan. Muligheter i Porsgrunn Sentrum.

Her ligger den forel√łpige prosjektplanen for Muligheter i Porsgrunn Sentrum.

Den er utarbeidet og fremmes av Gårdeierprosjektet som et arbeidsdokument. Den skal da justeres etter innspill fra partene i byen inklusive kommunen. Deretter vil den bli presentert for medlemmene i Gårdeierprosjektet og Formannskapet i kommunen rette etter ferien for oppstart av Prosjektet fra og med august.

Så langt har vi aldri vært her i Porsgrunn i å lage en felles plattform for utvikling av sentrum på flere områder.

Vi gleder oss til √• komme videre og ser at det finnes muligheter i Porsgrunn Sentrum til √• lage den felles arenaen vi alle ettersp√łr til alt for alle.

Til det trenger vi kreative innspill og gjerne noen gode ord om at vi kan lykkes med samhandling og entusiasme i byen.


Les¬†mer Ľ


Strategi.Muligheter i Porsgrunn Sentrum

G√•rdeierprosjektet har n√• Nye planer for sentrum som vi n√• presenterer og h√•per p√• innspill, kommentarer og visjoner for √• l√łfte sentrum i vesentlig grad oppover. Vi har ikke en ferdig fasit, fordi dette er prosess sammen med partene og befolkningen som kommer med innspill og vurderinger fortl√łpende. Vi inviterer til dialog og har satt opp noen rammer for hvordan vi tenker √• jobbe.

Ved samhandling mellom partene i sentrum skal dette lykkes og vi har avgjort mulighetene her i Porsgrunn som både vil og kan lykkes med å skape et enda mer levende sentrum for fremtiden.
Les¬†mer Ľ


H√ėRINGSINNSPILL TIL ATP PLANENE.

Vi påpeker her at Fylkeskommunen ved Fylkesrådmannen skal forhold seg til Norsk lov og legge inn ved behandling av nye ATP planer de rikspolitiske bestemmelser som gjelder.

Vårt innspill i saken er at Fylkesrtinget må ta hele saken opp til ny debatt og diskutere hvilke gode betingelser som nå kan gis til sentrum.

Ikke fortsette √• diskutere hvor mye som kan tilf√łres til eksterne omr√•der utenfor sentrum.
Les¬†mer Ľ


HER LIGGER EN UTROLIG GOD ANALYSE OVER VALG FRA KUNDENE P√Ö TRANSPORTVALG VED HANDEL

Det er laget mye dokumentasjoner p√• at kunder i stor grad velger bilen ved innkj√łp.

Men kan vi greie å dokumentere det, slik at våre planleggere og politikere forstår hvorfor vi sier det vi sier. Det er her slått fast viktigheten av bilbruken og muligheten for tilgjengelighet og parkering.

Klarere kan det ikke sies.
Les¬†mer Ľ


© Porsgrunn Min By A/S 2007. Ansvarlig utgiver: Lars Iver Larsen Web design: Jan Thomas Moen Teknisk web © Sniggabo IT