Porsgrunn min by as Nettportal

Norsk Sentrumsfordel    Nyheter & Info    Markedsplan    Organisasjonen    Kontakt    Bransjeoversikt    AksjonĂŠrinfo    Gavekort    Linker   

DOKUMENTASJONER TIL KONTAKTUTVALGET

Her ligger de innspill som styret i PMB og GĂ„rdeiergruppa, skal ta opp i Kontaktutvalget med toppledelsen i kommunen i mars.mnd.

Styret og GÄrdeiergruppa skal samles om kort tid fÞr mÞtet i Kontaktutvalget for Ä samordne nÊringens viktige interesser i det vi her kaller KjÞpstaden Porsgrunn. Har du innspill sÄ meld tilbake.

Det er svÊrt gledelig at alle nÄ vil bygge, bo og drive byen, men byens nÊring mÄ ha riktige betingelser for Ä drive i byen og da er det blant annet Gatebruksplanen som er helt avgjÞrende for videre muligheter for videre lÞnnsom drift for nÊringen. Byen er egentlig laget som en KjÞpstad og da mÄ det ligge i bunnen for all revitalisering av byen pÄ alle omrÄder og forhold.
Les mer »

 Innkalling til ordinĂŠr Generalforsamling i PMB

Her ligger en innkalling til en ordinÊr Generalforsamling i PMB. Sakspapirer er utlagt til aksjonÊrer pÄ PMB kontor og vil ogsÄ blir delt ut pÄ Generalforsamlingen.
Les mer »

 

INNBYPLANEN OG CASE MIDTBYEN PRESENTERES

Her ligger Innbyplanene og Midtbyplanene sammen med forslagene til Gatebruksplanen. Dette er en enhet og henger nÞye sammen i den mÄten nÊringen og gÄrdeiere Þnsker Ä utvikle sentrum videre pÄ. Fornuftige vedtak pÄ Gatebruksplanene er avgjÞrende for Ä komme videre med hovedplanen som er en stor utvikling av sentrum med boliger, nÊring, fortettinger, nye fronter mot Êlva, gode byrom for mennesker, brygger, osv,osv.

Det er jo slik at stÞrstedelen av sentrum pÄ areal er privat eid og en stor majoritet pÄ ca 75% av byens gÄrdeiere som sammen lager planene og Þnsker Ä utvikle bÄde byen og sine eiendommer, er en stor og viktig faktor som mÄ vektlegges i stor grad.

Det finnes veldig store muligheter til et stort lÞft for byen, nÄr partene sammen lager planene og byens beslutningstagere politisk bÞr da definitivt legge forholdene til rette for en slik utvikling som eiere initierer og planlegger fremover.
Les mer »

 

INNSPILL OG KOMMENTARER PÅ GATEBRUKSPLANENE

Her ligger de siste innspillene og kommentarene fra styret i PMB og GÄrdeiergruppen pÄ RÄdmannens forslag i saken om Gatebruksplanene for Porsgrunn sentrum. Det er meget avgjÞrende for videre muligheter for Ä kunne drive nÊring i byen at disse planene blir best mulig.
Les mer »

 BYUTVIKLING OG SENTRUMSUTVIKLING I ET LANGSIKTIG PERSPEKTIV

Porsgrunn sentrum har bÄde endret seg og ikke endret seg i forhold til Byutvikling og nÊringsutvikling siden begynnelsen av 70 tallet . Her ligger det et lengre innspill pÄ hvilke endringer har funnet sted, hva er status i dag og peker pÄ de mange mulighetene fremover for Porsgrunn sentrum.

Selve driften av foretakene er ogsÄ endret og det er tatt noen eksempler pÄ hva det innebÊrer.

Det skal fremlegges store planer for sentrum fremover vÄren og sentrum trenger Ä diskutere hvilke grep som da kan lykkes og hvordan viderefÞre den meget gode trenden for Porsgrunn sentrum.
Les mer »

 

GODT NYTTÅR 2016. TIL HELE PORSGRUNN SENTRUM

Takk for Äret som har gÄtt og Godt nyttÄr til alle for Äret 2016.

Det er svÊrt gledelig at Porsgrunn sentrum er i siget og at veldig mange av lokalene nÄ er fylt opp med attraktive foretak. Det betyr at revitaliseringen av sentrum skyter fart og vi hÞrer nÄ flere og flere kunder og gjester som sier at de vil prioritere Ä bruke sentrum til det meste fremover.

Vi har nÄ ca 320 foretak i fÞrsteetasje innenfor sentrum og det er nÊrmere 100 flere enn det vi hadde for fÄ Är siden i byen. Det betyr at sentrum er best pÄ alt, bÄde dag, kveld og natt.

De planene som nÄ foreligger for sentrum pÄ fysiske utbygginger og renoveringer vil forsterke trenden for et enda stÞrre lÞft for sentrum, slik at det som gjelder nÄ er optimisme og fremsnakking av sentrum. Da lykkes vi med samhandling og fÄr et sentrum som alle vil bruke.
Les mer »

 

BYGUIDEN FOR PORSGRUNN MÅ DU BARE LESE

Da har endelig Byguiden for Porsgrunn kommet og den har blitt veldig bra med stort og variert innhold. Stor takk til Varden som har laget Byguiden.

Spesielt er det lagt mye jobb ned i Ä fÄ opp kartene over hele byen med henvisninger til hvor over 320 foretak er plassert i sentrum. Det er mange flere meget gode foretak innen alle bransjer i sentrum enn du aner og tror. Bruk sentrum fordi sentrum er best pÄ alle forhold.

Klikk deg videre pÄ koblinger nedenfor sÄ fÄr du opp Byguiden pÄ hele sider.
Les mer »

 PORSGRUNN SENTRUM HAR NÅ EN STOR ATTRAKTIVITET FOR NYE ETABLERINGER OG TILGANG PÅ KUNDER OG GJESTER

Jeg forsÞker Ä ajourfÞre alle de som har etablert seg i sentrum 2014 og hvor trenden bare fortsetter nÄ i 2015. Veldig gledelig utvikling for Porsgrunn sentrum. Jeg har for spÞk sagt at det blir venteliste pÄ ledige lokaler etter dette Äret, men bare spÞr sÄ finner vi ditt lokale ogsÄ i byen.

NÄr jeg sier at det er etablert 40 foretak i 2014 og hittil i 2015 ca 25 foretak, sÄ smiler noen og sier at det mÄ vÊre feil. Derfor legger jeg her ut lister pÄ navn pÄ foretak som har etablert seg , slik at folk selv kan se at dette er riktig.
Les mer »

 

HØRINGSSVAR FOR DETALJREGULERINGSPLAN ENGER

Selve innholdet i mulighetene for etablering av nÊr sagt alle typer av bransjer pÄ Enger ble jo avgjort i 2014 med den nye vedtatte Fylkesdelplanen for Senterstruktur i Grenland. Innenfor det sÄkalte BybÄndet er det tilnÊrmet fritt frem for etablering av nÊring, men det ligger noen begrensninger i areal som bygget skal inneholde.

Det betyr at vi mÄ forholde oss til det og det nytter ikke Ä ta noen omkamp pÄ det innholdet.

Vi har derfor avgitt et hĂžringssvar som sier at vi er positive til etablering av plasskrevende varesortiment, men Ăžnsker selvfĂžlgelig at detaljhandel i stĂžrst mulig grad legges til sentrum.

Det har noen med hvor folk vil oppholde seg pÄ dagtid og vi jobber jo for at sentrum skal vÊre hovedarena for alle til alt. Men samtidig ser vi at disse store enhetene ikke har mulighet til Ä etablere seg med det arealet de forlanger. Da er Enger som omrÄde er bra valg.
Les mer »

 

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PMB

Det er i dag 290615 avholdt ordinĂŠr Generalforsamling i selskapet og alle punkter ble enstemmig godkjent.
Les mer »

 

PMB STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2014

For Ä gi et inntrykk av alle de ting PMB steller med gjennom Äret legges her ut styrets beretning for Äret 2014. Det er nok Ä stelle med og formÄlet er Ä fÄ et lÞft for sentrum pÄ alle omrÄder.
Les mer »

 

INFO TIL BYENS NÆRINGSDRIVENDE PÅ DIVERSE FORHOLD

NattÄpent. Sommerfest. Reguleringsplan Down Town, Driftsbidrag, Facebook, Blomster, Sentrumsgavekort, Rimeligste StrÞm i eget fond, SÞndagsÄpent, Nye Foretak.

Les igjennom
Les mer »

 

INNSPILL TIL GATEBRUKSPLAN FRA GÅRDEIERPROSJEKTET INNBY

Da kan vi presentere et innspill som GÄrdeierprosjektet i PMB har jobbet med i flere mÄneder fra i sommer og frem til nÄ. GÄrdeierprosjektet inneholder alle de vesentligste gÄrdeiere i sentrum som sammen eier stÞrste delen av byens sentrum. I tillegg er planen samkjÞrt med Sektor Eiendom pÄ omrÄdet Down Town og Franklintorget.

Det er engasjert en egen prosjektleder Gunn Marit Christenson i Feste som har skrevet rapporten og fÄtt den lagt frem og godkjent fortlÞpende for styret i GÄrdeierprosjektet Innby. Det Ä fÄ nÊrmere 80 % av byens gÄrdeiere til Ä vÊre enige i en felles plan for god utvikling av byen er et kunststykke i seg selv og tyder pÄ at prosjektlederen har gjort en utmerket jobb-

Vi presenterer vÄre innspill nÄ og vil delta i debatten frem til politisk diskusjon og beste vedtak i de politiske fora som skal behandle denne. Det vi holder frem er at byens nÊringsdrivende mÄ ha beste betingelser for Ä kunne drive virksomhet her i sentrum. Da er beste tilgjengelighet for alle en nÞkkelfaktor og Porsgrunn sentrum har alle mulighetene fremover i sÄ mÄte.
Les mer »

 

INFO FRA MARKEDSRÅDET TIL DE SOM HAR KUNDER OG GJESTER

MarkedsrÄdet har hatt samling og der tatt for seg den viktigste perioden av Äret, nemlig Julesesongen. Her ligger de vedtak som rÄdet har gjort og vil anbefale overfor alle som har kunder og gjester i Porsgrunn sentrum.

Les mer »

 

SØKNAD TIL FORMANNSKAPET PÅ GÅRDEIERPROSJEKTET

Vi har lagt inn en sÞknad til kommunen om tilskudd til et GÄrdeierprosjekt kalt Innby, som har startet nÄ.

Det er ikke mange byer i Norge som har kommet dit vi er nÄ med en samlet gÄrdeierstruktur som sitter ved samme bord og samhandler med kommunen pÄ beste lÞsninger for sentrum.
Les mer »

 

GATEBRUKSPLANEN FRA ASPLAN VIAK

Asplan Viak har levert til kommunen en Gatebruksplan for sentrum. Den skal da diskuteres fremover og vedtak pÄ en slik plan for sentrum er avgjÞrende for videre utvikling blant annet pÄ Franklintorget.

Det er ulikemeninger om Asplan Viak med denne rapporten har levert et godt totalforslag eller et partsinnlegg for og pÄvirkning av bruken med kollektivtrafikken.

Det er store mÄlsettinger fremover om Ä heve byen i vesentlig grad i forhold til kunder og gjester. Da mÄ de som skal investere i nybygging og renoveringer og etablere nye foretak i sentrum, fÄ betingelser som de kan si dette tror vi pÄ vil lykkes i stor grad.
Les mer »

 

PRESENTASJON AV FRANKLINTORGET PLAN FRA SEKTOR

Sektor har laget en forelÞpig skisse pÄ hvordan de tenker seg Franklintorget og infrastruktur i BrustrÞket. De Þnsker Ä komme videre i planene om oppstart av arbeidene og vil gjerne ha positive samtaler med aktÞrene i byen for Ä finne beste lÞsninger.
Her ligger de skissene som Sektor presenterte 140914 for kommunen og andre inviterte.
Les mer »

 

PROSJEKTPLAN INNBY. GÅRDEIERPROSJEKTET

Her ligger den prosjektplanen som vi nÄ har behandlet og sendt ut til alle de vi forelÞpig har i GÄrdeierprosjektet.

Den ligger som et vedlegg til kommunen pÄ en sÞknad til formannskapet pÄ tilskudd til prosjektet og vi sender ut til alle gÄrdeiere i sentrum som Þnsker Ä delta i et meget spennende og fornuftig felles prosjekt for Ä lÞfte sentrum pÄ flere omrÄder.

Vi starter jobben allerede nÄ og hÄper pÄ at den jobbens som gjÞres vil vÊre medvirkende til en stor vitalisering av byen og at flest mulig Þnsker Ä komme med innspill pÄ de mulighetene som sentrum kan fÄ til bÄde pÄ kort og lang sikt.
Les mer »


INVITASJON TIL SENTRUMSKONFERANSEN

De fleste Norske byer har akkurat samme utfordringer og muligheter.

PÄ Sentrumskonferansen treffer du andre som jobber med samme utfordringer og setter fokus pÄ hvordan finne gode lÞsninger sammen som partnere i sentrum.

Meld deg pÄ www.norsk-sentrumsutvikling.no
Les mer »


KOMMUNEPLANENS AREALDEL- HØRINGSSVAR

Kommunen skal behandle og vedta en ny plan for utnyttelse av areal som gÄr frem til 2025.

Den har store konsekvenser ogsÄ for sentrum og vi har derfor laget et sÄkalt hÞringssvar pÄ planen og sendt den inn i dag 290814 som var deadline for svar.

Vi fortsetter med samtalene og dialogen med kommunen i vÄrt nye GÄrdeierprosjekt, fordi der tas det opp sammenlignbare utfordringer for byen.


Les mer »

 

© Porsgrunn Min By A/S 2007. Ansvarlig utgiver: Lars Iver Larsen Web design: Jan Thomas Moen Teknisk web © Sniggabo IT